Mahmood Mosque, Kampala: 66 Bombo Road, Wandegeya, Kampala (Uganda)

Regional Qaid Mbarara

Abdul Karim Karimbasa

Abdul Karim Karimbasa

Regional Qaid Mbarara & Additional Muhtamim Nau Mubā’een 1 and Additional Muhtamim Isha’at 2